habitatge

La subida del alquiler en València

En la ciudad de València el precio de los alquileres sigue subiendo. En concreto, en el último año, la capital valenciana ha experimentado una subida interanual del 10,6% en los precios, con el metro cuadrado a 9,2 euros. La subida del SMI es irrisoria en comparación a lo que tenemos que pagar hoy en día por vivir. De esta manera nos venden el progresismo del gobierno con una limosna mientras los beneficios totales de la burguesía se potencian. 

Front als capitalistes i els especuladors, poder obrer i revolució!

La classe obrera de València s’enfronta constantment als atacs de la burgesia que especula amb una cosa tan bàsica com l’habitatge, emparada per l’Estat capitalista que defensa els seus interessos. Davant això, les masses que són part del moviment per l’habitatge ens demostren el poder de l’organització, denunciant als culpables, parant desnonaments i recuperant habitatges en mans dels especuladors.