malilla

Solidaridad contra la represión al movimiento vecinal en València

Como cualquier otro estado burgués, el estado español ejerce una represión contra el movimiento de nuestra clase. El estado tiene a su disposición multitud de recursos, así como la legalidad vigente para hacer frente a las masas organizadas. En este caso es el movimiento vecinal en València la víctima de esta represión.

Front als capitalistes i els especuladors, poder obrer i revolució!

La classe obrera de València s’enfronta constantment als atacs de la burgesia que especula amb una cosa tan bàsica com l’habitatge, emparada per l’Estat capitalista que defensa els seus interessos. Davant això, les masses que són part del moviment per l’habitatge ens demostren el poder de l’organització, denunciant als culpables, parant desnonaments i recuperant habitatges en mans dels especuladors.